• logozuk4b.jpg

Gmina

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - "Zmiana sposobu ogrzewania z kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy propan-butan w Ośrodku Zdrowia w Ruszowie w systemie zaprojektuj i wybuduj".

ZUK/07-4.8.WZp/07/2017

Węgliniec 08.08.2016r.         

INFORMACJA NA TEMAT POSTĘPOWANIA

"Zmiana sposobu ogrzewania z kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy propan-butan w Ośrodku Zdrowia w Ruszowie w systemie zaprojektuj i wybuduj".

 

Na podstawie złożonych ofert Organizator informuję, że unieważnia postępowanie.

ze względu na fakt że suma najkorzystniejszych ofert na realizacje zadania jest wyższa od przeznaczonych na ten cel środków w budżecie.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

mgr inż. Krzysztof Polewski

 

Informacje