• logozuk4b.jpg

Gmina

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

jest zakładem budżetowym Gminy Węgliniec z siedzibą w  Węglińcu przy ul. Partyzantów 8

Działającym w oparciu o

Statut Zakładu Usług Komunalnych oraz

Regulamin Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu.

Reprezentowanym przez

Dyrektora Zakładu  mgr inż. Krzysztofa Polewskiego.
 

Działa w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym i świadczenia usług a w szczególności:

- Zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w Gminie Węgliniec.

Eksploatacji sieci wodociągowej w Gminie.

- Eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Gminie.

- Zarządzania i administrowania obiektami i lokalami chyba, że wyraźnie zlecono to innym podmiotom.

- Przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych związanych z zakresem działania Zakładu.

- Zarządzania ogrodami jordanowskimi i placami zabaw.

- Zarządzania stadionami i boiskami sportowymi.

 

 

 

 

Informacje