• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA na: „Zmianę sposobu ogrzewania z kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy propan-butan w Ośrodku Zdrowia w Ruszowie w systemie zaprojektuj i wybuduj drugie potępowanie". (2)

Węgliniec dnia 11.09.2017r.

ZUK/ 08-4.8/Wzp/08/2017

 

 

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

 na zadanie pn. :

„Zmiana sposobu ogrzewania z kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy propan-butan w Ośrodku zdrowia w Ruszowie w systemie zaprojektuj i wybuduj - drugie postępowanie”.

 

Na podstawie przeprowadzonego postepowania informuję, że postępowanie zostaje unieważnione z powodu braku złożenia ofert.

Dyrektor ZUK w Węglińcu

Krzysztof Polewski

Informacje