• logozuk4b.jpg

Gmina

AKTUALNE BADANIA WODY NA TERENIE GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

SUW (Stacja Uzdatniania Wody ) Węgliniec -obsługuje miejscowości Węgliniec, Stary Węgliniec, Piaseczna, Jagodzin

SUW (Stacja Uzdatniania Wody ) Ruszów-obsługuje miejscowości Ruszów,część Kościelna Wieś

SUW (Stacja Uzdatniania Wody ) Czerwona Woda -obsługuje miejscowość Czerwona Woda

Hydrofornia Zielonka - obsługuje miejscowość Zielonka

L.p.

Badane cechy

Jednostka

Wynik badania (dopuszczalne)

SUW Węgliniec

09.08.2016r.

 

SUW

Ruszów

16.11.2016r.

SUW

Czerwona Woda

10.10.2016r.

.

 

Hydrofornia

Zielonka

10.10.2016r.

 

 

Badania fizykochemiczne

1

pH

-

6,4  ± 0,1

(6,5-9,5 warunkowo 6,0)

6,8  ± 0,1

(6,5-9,5 )

 

7,5  ± 0,1

(6,5-9,5 warunkowo 6,0)

7,4  ± 0,1

(6,5-9,5 warunkowo 6,0)

 

2

Przewodność elektryczna właściwa

µS/cm

396 ± 16

(2500)

168 ± 7

(2500)

336 ± 13

(2500)

302 ± 12

(2500)

 

3

Barwa

mg/l Pt

<5 ± 1

(akceptowana przez konsumenta bez wyraźnych zmian)

5 ± 1,2

(akceptowana przez konsumenta bez wyraźnych zmian)

 5 ± 1

(akceptowana przez konsumenta bez wyraźnych zmian)

5 ± 1  (akceptowana przez konsumenta bez wyraźnych zmian)

 

4

Mętność

NTU

0,07 ± 0,01

(akceptowana przez konsumenta bez wyraźnych zmian)

1.2 ± 0,2

(akceptowana przez konsumenta bez wyraźnych zmian warunkowo 4NTU)

0,48 ± 0,07

(akceptowana przez konsumenta bez wyraźnych zmian)

0,18 ±0,03

(akceptowana przez konsumenta bez wyraźnych zmian warunkowo 3NTU)

 

5

Stężenie jonu amonowego /azotu w mg/l NH4+

mg/l NH4+

<0,05 ± ---

(0,5)

 

<0,05 ±

(0,5)

 

<0,05 ± ------

(0,5)

 

<0,05

(0,5)

 

 

6

Stężenie azotu azotanowego

mg/l NO3

--- ± ---

(50)

<0,44 ± .....

(50)

---- ± .....

(50)

---- ± ----

(50)

 

7

Stężenie azotu azotynowego

mg/l NO2

<-----

(0,5)

<0,08

(0,5)

<------

(0,5)

<-----

(0,5)

 

8

Stężenie żelaza

µg/l Fe

<-----

(200 )

105 ± 12

(200 warunkowo 500 )

---- ± ----

(200 )

153 ± 15

(200 warunkowo 500 )

 

9

Stężenie manganu

µg/l Mn

133± 13

 

warunkowo 150)

<5 ±  5

(50

warunkowo 200)

17 ± 2

(50

warunkowo 150)

33 ± 3

(50

warunkowo 450)

 

10

Zapach

-

-------

(akceptowana przez konsumenta bez wyraźnych zmian)

z0R

(akceptowana przez konsumenta bez wyraźnych zmian)

------

(akceptowana przez konsumenta bez wyraźnych zmian)

z1R

(akceptowana przez konsumenta bez wyraźnych zmian)

 

11

Twardość ogólna

mg/l  CaCO3

----±----

woda miękka

-----±-----

woda miękka

86 ± 9

woda miękka

87 ± 9

woda miękka

 

Badania mikrobiologiczne

1

Liczba bakterii typu coli

jtk

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

 

2

Liczba bakterii Escherichia coli

jtk

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

 

3

Liczba anterokoków kałowych

jtk

----

(0)

0

(0)

-----

(0)

0

(0)

 

Decyzje dopuszczające zmiany parametrów fizykochemicznych wody.

wyniki i raporty  badań, oraz decyzje dopuszczające odstępstwa parametrów fizykochemicznych wody są do wglądu w siedzibie zakładu.

Tabela twardości wody.

SKALA

TWARDOŚCI

Jednostki twardości

mval/l

mmol/l

mg/l(ppm)

CaCO3

stopnie

niemieckie

0dH

stopnie

angielskie

ie 0e

stopnie

francuskie

0f

woda bardzo

miękka

0-1,78

0-0,89

0-89

0-5

0-6,23

0-8,9

woda miękka

1,78-3,57

0,89-1,79

89-179

5-10

6,23-12,50

8,9-17,9

woda o średniej wartości

3,57-5,35

1,79-2,68

179-268

10-15

12,50-18,73

17,9-26,8

woda o znacznej twardości

5,35-7,13

2,68-3,57

268-357

15-20

18,73-24,96

26,8-35,7

woda twarda

7,13-10,70

3,57-5,35

357-535

20-30

24,96-37,45

35,7-53,5

woda bardzo twarda

>10,70

>5,35

>535

>30

>37,45

>53,5

Informacje